...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔަފަތް
ނ.
(1) އުދުހޭ އެއްޗެހީގެ ވަރަ.
(2) ފަންކާއާއި ބުރަފަތި ފަދަ ތަކެތީގައި ނުވަތަ ފެނުގައި އަޅައިގަންނަ ގޮތަށް ހުންނަ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް.
(3) މަތިންދާ ބޯޓުގެ ދެއަރިމައްޗަށް ނެރެފައި ހުންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރަފަތި . ބޯތަށިމަސް . ފިޔަލަ ކަކުނި . ފޮރިކެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ