...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔަފާޅި
ނ.
ބޯހިޔާކުރުމަށާއި އެއްޗެހި ރައްކާކުރުމަށާއި އެކިއެކި ބޭނުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ހަދާ ކުދިކުދި ހިޔާވަހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަތް ގެ . ބެރުފިޔަފާޅި . ކޮޓަފާޅި . އަނހިކުރުން . ފިޔަފާޅިގަނޑު . ފިޔަފާޅިޖެހުން . ފެންފިޔަފާޅި . ފެންގެ . ފޭރާންގެ . ދަހަނާގެ . ދަރުގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ