...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔަލަ
ނ.
ކަނޑުގައި އުޅޭ ފަރުމަހެއް.
މިއީ، ފަތިކޮށް ދުއްރައެއްހެން އޮންނަ މަހެކެެވެ.
ކަނޑުތެެރޭގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ބާރުމިނެއްގައި ދުވެއުޅެއެވެ.
މަހުގެ މަތީ ކޮތަރިބައި ބޮލުން ފެށިގެން ނަގުލާ ހަމައަށް ދިގުކޮށް ހުރެއެވެ.
ނިގޫފަތް ހުންނަނީ ވަަރަށް ކަފިކޮންނެވެ.
މަހުގެ މަތީބައިގެ ކުލައަކީ ފެހިނޫކުލައެވެ.
އަރިމަތީގައި ހުންނަނީ ރީނދޫ ކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަލާ . ޅަޖެހުން . ކަތުރުފަނި . އާލަ . މަހުފޮރި . ފަޅޯގަހުއިބިލީސް . ފިޔަލަބޮލަށް ނާދުއްވުން . ފިޔަލަބޮލަށް އޮޑިދުއްވުން . ދުގަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ