...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔަލަ ކަކުނި
ނ.
ފެންގަނޑުގައްޔާއި މޫދުގައި އުޅޭ ކަކުނީގެ ތެރެއިން ފެން މަތިން ދުވެފައި އަންނަ ވައްތަރުގެ ކަކުންޏެއް.
މި ކަކުނީގެ ފަހަތުގައި ދެފިޔަފަތްގަނޑު ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ