...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔަލަބޮލަށް ނާދުއްވުން
"ފިޔަލަބޮލަށް ނާދުއްވުން" މ.
(މިސާލުބަހެއް) ފިޔަލަ ބޮލަށް އޮޑިދުއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިޔަލަބޮލަށް ނާދުއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ