...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔަލަބޮލަށް އޮޑިދުއްވުން
"ފިޔަލަބޮލަށް އޮޑިދުއްވުން" (މިސާލުބަހެއް) ފުރާދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު ވަކި މިސްރާބެއްނެތި ލާހޫރޭ ގޮތަށް ދުއްވުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިޔަލަބޮލަށް އޮޑިދުއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ