...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔަގަނޑު ކަކުނި
ނ.
އެއްދަތްގަނޑު ބޮޑުކޮށް ހުންނަ ކަކުނި.
މި ކަކުނި ދުވާއިރު، އެ ދަތްގަނޑު އުފުލާނެއެވެ.
ހީވާނީ ރަތްކުލައިގެ ފިޔަގަނޑެއް ހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ