...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔަޖެހުން
މ.
(1) ދޫނި ސޫފާސޫފި އުދުހޭ އިރު ދެފިޔައިން ޙަރަކާތްކުރުން.
(2) ކަރަންޓުން ދިއްލޭ ހޮޅިބުރިއެއް އަނދަން ކައިރިވީމައި ނިވިނިވި ފައިދިއްލޭގޮތް ވުން.
(3) ތަރި ނިވިނިވިފައި ދިއްލޭހެން ހީވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅިޖެހުން . ވަރަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ