...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔާ
ނ.
ބިމުއަޑިއަށް ފައިބާ ތަރުކާރީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ދިލަގޮތެއް ހުންނަ އެއްޗެއް.
މީގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ.
ފިޔާ ހުންނަނީ ފަށްފަށަށް ނެގޭ ފިޔަތަކަކުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައުރުފިޔާ . ހަވާދު . ހިރިކުއްޅަ . ހިމަބޯދު . ހިތިހުންބޭސް . ހުތްމަސްކާށި . ނަރުގިސް . ނަލަހިކާ . ނިޔަރަކަޅޯއް . ނެގުން . ރަންރޮނގުރައިވެރިމަސް . ރަތްރީނދޫމަސް . ރަތްބޯ . ރަތްކޮށްލުން . ބަނޑުވައްއަކުރު . ބައިއަނާ . ބައިތު . ބަޑިކުޅިމައު . ބޮނޑިކަނދޮޅު . ބޮޑަހަނދި . ބޮޑުފިޔާ . ބޯކެނޑިރުފިޔާ . ޅެންބަހުރުވަ . ކަހަނެގޮނޑި . ކަހަފޮނޑަގި . ކަހާރިނދަލި . ކަށިތުންފިލޮޅު . ކަރި . ކަޅިހި . ކަޅުކޮތަރިދަންބޮޑު . ކަޅުވެންބޮޑުމަސް . ކާށިހިކާ . ކިރުޅިހުނިހައް . ކިރުމަސްރިހަ . ކިތައް . ކުދިފިޔާ . ކޮރުކޮކާ . ކޮތަނބިރި . ކޮތަނބިރިހަވާދު . އަނާ . އަކުރުބޯލަނޑާ . އައްސިފެން . އެނދުން . ވަނގާރަކުރުން . ވައްޕައިމަސް . ވިތުރިޔާ . މަދަރާސީމަސް . މަސްބަތް . މާގިނިމަސް . މިއަރު ކަޅުއޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ