...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔާމީރުކުރުން
މ.
ތެޔޮ ނުވަތަ ކާށިކިރުފަދަ އެއްޗެއް ތެއްޔެއް ފަދަ އެއްޗަކަށް އަޅައި، އޭގެތެރެޔަށް ފިޔަޔާއި، ހިކަނދިފަތާއި، ރާނބާފަތާ އަޅައިގެން މަޑުގިނިމަތީގައި ކައްކައި ފިޔާ ރަތްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ