...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔާދާ
ނ.
(1) ފިޔާ ދާގަނޑު.
(2) ކަރުދާހުން ކަފައިގެން ފިޔާދާގަނޑާއި އެއްގޮތަށް ހަދައިގެން އެލުވައި އުޅޭ އެއްޗެއް.
(3) ބިންމަތީގައި ހަނގުރާމަ ކުރާމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިޔާދާ . ފިޔާދާކެފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ