...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔާތޮށިކުލަ
ނ.
(1) ރަތްކުލަ ފަނޑުވަމުންގޮސް އެންމެފަހުން ހުންނަކުލަ.
(2) ފިޔާގެ ތޮށީގައި ހުންނަ ކުލަ.
(3) ޤައުމީ ފިނިފެންމަލުގެ ކުލަ.
(4) ރަތްކުލައިގެ ތެރެއަށް ހުދުކުލަ އެއްކުރުމުން އުފެދޭ ކުލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަލަހިކާ . ރަންރޮނގުރައިވެރިމަސް . ބޮޑަހަނދި . ކަށިތުންފިލޮޅު . ކާށިހިކާ . މަދަރާސީމަސް . ފިނިފެންމާކުލަ . ދޮންބުރެކި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ