...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔުން
މ.
(1) ލެއްޕުން.
މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ އަނގަޔާއި ލޮލާއި މުށްލެއްޕުމަށެވެ.
މިސާލު:
(ހ) އަނގަ ފިޔުން.
(އަނގަލެއްޕުން) (ށ) ލޮލޮފިޔުން.
(ލޯމެރުން) (ނ) މިށިފިޔުން (މުށްކެވުން)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ