...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔޮހި
ނ.
ތިލަ ލެއްޕޭ ގޮތަށް ހުންނަވަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅުވުން . ނިއަފަތިކަނޑާ ފިޔޮހި . ރަޖިސް . އިން . ފިޔޮފި . ފުށުނގު . ފެންކޮށާވަޅި . ދަކޮޅު . ތުނޑު . ތުނިފިއޮއްސާ . ތުނިފިޔެހި . ޗާކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ