...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔޮއް
ނ.
(1) ކުކުޅު ހާލާއި އަސްދޫނީގެ މައިނުފިއްލާ ޅައެތި.
(2) މަޖާޒު:
ޅަކުދިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާމުންޑި . ބިސްފީވުން . ބިސްތުއްވުން . ބޮއިފައް . ކަޓާރީ . ކާޅުފުރަޔަށްއެރުން . ކެފުން . އޮޅަފިލާ . ވަޅިއެޅުން . މިސުރުޕަތްޕެން . ފިލަ . ފިލަކުކުޅު . ފިލާ . ފިލާކުކުޅު . ފިލާވުން . ފިޔޮއްކުކުޅު . ފިޔޮއްގޮވުން . ސުރުވާފިޔޮއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ