...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔޮއްގޮވުން
މ.
(1) ކުކުޅު ފިޔޮކާއި އެހެންވެސް ދޫނީގެ ޅަ އެއްޗެހި ގޮވާގޮވުން.
(2) ކުކުޅުގެ ބިހާއި އެހެންވެސް ދޫނީގެ ބިހުން ފިޔޮއް ނުކުންނަން ކައިރިވީމާ ބިހުގެ ތެރެއިން ގޮވާގޮވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ