...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީހޮވުން
މ.
(1) އެއްޗެހިތަކެއްގެ ތެރެއިން ހަލާކުވެފައިވާ ނުވަތަ ކަމުނުދާ އެއްޗެހި ވަކިކުރުން.
(2) މަޖާޒު:
މީހުންތަކެއްގެ ތެރެއިން ކަމުނުދާ މީހުން ވަކިކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ