...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީނި
ނ.
(1) އެއްބުޑަކަށް ފަޅައިފައި ހުންނަ ގިނަ ގަސްތައް.
މިސާލު:
(ހ) އޮނުފީނި، (ށ) ކެޔޮފީނި.
(2) ކައިރި ކައިރިން ނިރު ނިކުމެގެން ހެދިފައި ހުންނަ ގަސްތައް.
(3) ފީނުން މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްކަނދޮޅު . ކީ . ކެއުވަޑޮ . އުއްދަނޑި . ފީނި . ފުއްލާދަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ