...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީނުން
މ.
(1) ގަސްތުގައި ކަނޑުފަޅު ފަދަ ތަންތާނގެ އަޑިއަށް ދިއުން، ނުވަތަ އެފަދަ ތަންތާނގެ އަޑީގައި އުޅުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމަކާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނައި ޚިޔާލުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފީނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ