...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީރު
ނ.
އެއްޗެހި ގާނައި އޮމާންކުރުމަށާއި، ހުނިގޮނޑި ތިލަ، ކީސް ފަދަ ތަކެތި ތޫނު ކުރުމަށްޓަކައި، އެކަތައިން ހަދައިފައި ހުންނަ ހަތިޔާރެއް.
މީގެ ދެތިން ހަތަރު ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
ތިންއަރިފީރު، އޮނުފަޅިފީރު، ފަތިފީރު، ގަސްގާނާފީރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅިފީރު . ކަށިފީރި . ކަތުރުމުރަނގަ . ކަޓިފީރެ . ކޮންގްރެސް . ކޮންސެލްކަން . އެންބަސެޑަރު . އެމްބާސަޑަރު . އޮނުފަޅިފީރު . ފަތިފީރު . ފަތްކޮޅު . ފީރާ . ފީރިމެރަނގަ . ފީރު . ފީރުވަޅި . ފީރުލުން . ފުއް . ތިނައަރިފީރު . ތިންއަރިފީރަ . ތިންއަރިފީރު . ޑިޕްލޮމޭޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ