...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީރުމުރަނގަ
ނ.
ހުދުކުލައިގެ މަލެއް އަންނަ ހިމަދިގު ތޮޅިތަކެއް އަޅާ ފަތްކުދި މެދުމިނުގެ ގަހެއް މިއީ ތަރުކާރީގެ ބާވަތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަތުރުމުރަނގަ . ފީރިމެރަނގަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ