...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީރުތޮޅި
ނ.
މޫދުގައި އުޅޭ، ތުންގަނޑު ފީރެއްހެން ހުންނަ ތޮޅިއެއް.
ނަގޫ ކޮޅުގައި ހިމަދިގުފަށެއް ހުންނާނެއެވެ.
ތުންދިގުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ