...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީރޯޒު
ނ.
އަގުހުރި ހިލައެއް.
ޢާއްމުކޮށް މީގެ ކުލައަކީ ފެހިކުލައެވެ.
އަގޮޓީގެ އެހަށާއި ފަށުފުލަށް މި ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޖަވާހިރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ