...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީބޯމިޔަރު
ނ.
ފީމިޔަރު.
މިއީ އަތޮޅުން ބޭރު މާކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ މިޔަރެކެވެ.
މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ވަރަށް ބަރުހެލި މިޔަރެކެވެ.
މި މިޔަރުގެ ބޯކޮޅު އާދައިގެ ވަރަކަށް ވަށް ވާނެއެވެ.
ފުރަތަމަ އުރަހަ ބޮޑުވެފައި ކޮޅަށް ވަށްވާނެއެވެ.
ކަންފަތްވެސް ހުންނާނީ ދިގުކޮށް ކޮޅަށްކޮށެވެ.
މަތީބައިގެ ކުލައަކީ ގަދަ އަޅި ނުވަތަ މުށި ނޫކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތުގައި ހުންނަނީ ހުދުކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފީމިއަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ