...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީކަންފަތް
ނ.
(1) ފީ ރުއްބުޑާއި ފީ ލަކުޑި ފަދަ އެއްޗެހިން ފަޅާ އެއްޗެއް.
މި ހުންނާނީ ކަންފަތެއްގެ ސިފައިގައި އެއްފަޅިއަށެވެ.
(2) ހަންޑިކަންފަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކަންފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ