...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީކަރު
ނ.
މިޔަރާއި، ވެނާއި، ނަންނުގައްޗާއި ހަރުފަ ފަދަތަކެތީގެ ބަނޑުދަށް ފަރާތުން ދަށުތައްޔާ ބޮލާ އެންމެ ކައިރި ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަކި . ފީކަރުބެއްދުން . ގަތްކޮޅުމަޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ