...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީކިރިލި
ނ.
މަސް އައިން މަތީގައި އުޅޭ ކުޑަ ދޫންޏެއް.
މިއީ ވައްލައާ އެއްކަހަލަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ ދޫންޏެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީކިރިލި . ފީކުރުލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ