...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީކޯތް
ނ.
(1) އެއްބަޔަކު ފިލީމާ އަނެއްބަޔަކު ހޯދާގޮތަށް ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
(2) ފީކޯތް ކުޅޭއިރު ހުރިހާ ކުދީންނަށް ފިލިއްޖެކަން އަންގާލުމަށް ތޫލިއަޑަކުން ގޮވާލާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯފިލިފިލި . ހޯފިއްލާ . ހޯދަންބަޔޯ . ފިއްލަފިއްލާ ކުޅުން . ފިލަންކުޅި . ފިލަންކުޅިކުޅުން . ފިލާކުޅިކުޅުން . ފިލާފިލި . ފިލާފިލިކުޅުން . ފިލާފޯ . ފިލާފޯކުޅުން . ފީކޮއި . ފީކޯތް . ފީކޯތްކުޅުން . ފެލައިކުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ