...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީވަލުރޮނޑު
ނ.
އަނގަބޮޑު، ބޯހިމަ ރޮނޑެއް.
މިއީ ވިލުގައި ހާލި ހަދައިގެން ބިސްތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމުގައި އެހެންމަސްތައް ފައްސާ ރޮނޑެކެވެ.
މިގޮތުން ތިބޭ އިރު ތިބެނީ ކޯތާފަތްގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފުއްޕައިގެންނެވެ.
މިއީ ވިލުވިލުގައި އުޅޭ ރޮނޑުގެ އަންހެން އެއްޗެއްސަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ.
މިއީ ވަަރަށް ނުރައްކާތެރި ބިޔަ ރޮނޑެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ