...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީވުން
މ.
(1) ލަކުޑިއާއި މައުދަނުގެ ތަކެތި ބާވެ އެތަކެތީގެ ބާރުދިޔުން.
(2) މޭވާއާއި ގޮވާން ފަދަ ތަކެތި ގިނަދުވަސް ވެގެން ބޭނުން ނުހިފޭ ވަރަށް ހަލާކުވުން.
(3) ކުޑަކުދިން ރުޅިގަދަ ވެފައި ފިނޑިވުން.
(4) ބިސްފީކުރާ ދުވަސްވަރު ކުކުޅަށްވެފައި ހުންނަ ގޮތްވުން.
(5) މަޖާޒު:
ވެރިކަމާއި ޢާއިލާ ތަކާއި މީހުންގެ ބާރުކެނޑުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ