...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީފާ
ނ.
ޑީސަލާއި، ޕެޓްރޯލާއި އިސްޕިރެޓް ފަދަ އެއްޗެހި އަޅައި ދެކޮޅު ބަންދުކޮށްގެން ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެންނަ ދިގުކޮށް ވައްކޮށް އޮންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތިކެނޑުން . ތެލެބެރާ . ޓައްޕު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ