...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީފިލުވުން
މ.
ކުކުޅާއި އަސްދޫނި ފަދަ އެއްޗެހި ފީވެގެން އުޅޭގޮތް ކަނޑުވައިލުން.
މިކަންކުރަނީ އެ ކުކުޅެއް ނުވަަތަ އަސްދޫންޏެއްގެ ފިނިދުންފަތުގައި ފަންގަނޑު އެލުވައި ފަހައިގަތުމުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ