...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީތާފަށް
ނ.
ތުނިކޮށް ހަނިދިގުކޮށް އުއި ނުވަތަ ނައިލޯނު ފަދަ އެއްޗަކުން ހަދައިފައިވާ ފޮތިފަށެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިބަން . ބަންދު . ކެސެޓު . ދިއުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ