...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީލުބާގަ
ނ.
މީލާދީން 075 ވަނަ އަހަރު ގެފުޅު މުގުރުމަށް އެއްތަކެއް ގޮވައިގެން ދިޔަ ލަޝްކަރު.
މިލަސްކަރުގެ ވެރިޔަކީ އެދުވަސްވަރު ޔަމަނު ކަރައިގެ ރަސްގެފާނު އަބްރަހަތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ