...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުހެ
ނ.
(ގ) ފުސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާދަފުސް . ބައްތިހެދުން . ބަތްރުމާ . ކިޔޫހެދުން . ވޮށްގެ . މަތުފުސް . މާފުސް . ފޮހެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ