...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށަހި
ނ.
އަތްކަން ކުރާމީހުން ތައްގަނޑަކަށް އަޅައިގެން ގޮށެއްގެ ސިފައިގައި ހަދާ އެއްޗެއް.
މިނަމޫނާއަށް އަނގޮޓިއާއި، ގަމީހުގެ އަތުކުރީގައިލާ ގޮށްފަދަ އެއްޗެހި ހަދައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ