...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށަތުރޯޅި
ނ.
(1) އާންމުކޮށް ވައިޖެހޭ ފަރާތުން ނޫން ފަރާތަކުން ކުއްލިއަކަށް އަންނަ ރޯޅި.
މިރޯޅި އެންމެބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނީ ރިޔަލުގައި ދަތުރުކުރާ އިރުއެވެ.
(2) ވެރިޔަކު އޭނާގެ ދަށުން ހުންނަ މީހަކާމެދު އޭނާގެ ކުށެއްނެތި ކަމަކާނުލައި ރުޅިއައިސްގެން ކުރާކަންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުއަތުރޯޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ