...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށަތް
ނ.
އަތްތިލައިގެ ހުދުހަން ހުންނަ ފަރާތްނޫން އަނެއް ފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރަ . ވިދާނަ . މަގުއަތްޖެހުން . މީދާނަ . މޮހަޅަ . މޮހަޅަ ބާލީސް . ފިށަކައް . ފިށަކައްބިއް . ފިށައް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ