...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށި
ނ.
(1) ކުދި ރަށްރަށް.
(2) މާރަށްރަށް ފިޔަވާ އެހެނިހެން ރަށްރަށް.
(3) ފަޅުފަޅުގައި އަކިރިއާއި ގަލުން ހިކިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
މިތަންތާނގައި ކުރެދި، ހަލަވެލި، ބޯށި، މަގޫ ފަދަ ގަސް ހުރެދާނެއެވެ.
(4) ގަސް ހެދުން.
މަދު، އާބާދުވުން ކުޑަ، އާމްދަނީ ލިބުން މަދު ރަށްރަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫޓި . ކުޅުދުއްފުށީ ފުލަށްފޫގެޅުން . ފީށި . ފުއްޓާ . ފޮނަފޮށި . ދިލަފޮށި . ދެލަމަހަ . ދެލިމަހިފިތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ