...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށު
ނ.
(1) އެއްގަން.
(2) ފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްތަލަފިށިދޯރާ . ހުރިގޮތް . ހުދުހަން . ނައިބު . ނާނަކަޓާ . ނާނު . ނާރު . ނާސްތާރޮށި . ނިކަކޯޅި . ރަށުބައި . ރަށްފުށުއުޅުން . ރަށްފުށުގޮތް . ރަވާ . ރިހަބަތްކޭން . ބަނދަރުމަތި . ބަނޑައިދޫ . ބަނޑުއޮއްޓުގަނޑު . ބަންޑާރަދަތުރު . ބަލިފައި . ބަލިފައިގައިހިފުން . ބާމު . ބިނބިފަޅީތަފާ . ބިންބިމޮށްގަނޑު . ބިންބިފަތަފޮޅި . ބިންބިފޮޅި . ބިސްބޮލި . ބިސްމި . ބޭސްކަރަ . ބޮނބިފަޅީތަފާ . ބޮއްފަނި . ބޮއްލޮއްލޯ . ބޮޑުމާލޫދު . ބޯހުނި . ބޯކަން . ބޯވަޖެހުން . ކަހަނބު . ކަންދެއްކުން . ކަންގަތި . ކަންގަތިކޮލި . ކަޑަ . ކަޑަވުން . ކަޓާރީ . ކާބަފައިން . ކާޑުދަތުރު . ކާޖާ . ކިރިއްސުން . ކިރުބޯކިބާ . ކުރެން . ކުޅިބޯކިބާ . ކޮޅުވެށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ