...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށުނގު
ނ.
(1) ކުރިމަތި ފިޔަވައި، އުނަގަނޑު ރޮދިގަނޑާއި އުނަގަނޑާއި ދެމެދު.
(2) ކުރިމަތި ފިޔަވައި، އުނަގަނޑުގައި ބަނދެފައި އޮތް އެއްޗަކާއި، އަނދެފައި ހުރި އެއްޗަކާއި ދެމެދު.
މިސާލު:
މސްދަތް ފިޔޮހި ޖަހާފައި ހުރީ ފުށުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ