...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށުން
އ.
(1) ކިބައިން.
(2) ފަރާތުން.
މިސާލު:
ތިޔައީ އޭނާގެ ފުށުން ވީ ކަމެކެވެ.
ތިޔައީ އޭނާގެ ފަރާތުން ވީ ކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރިގޮތް . ނައިބު . ނާނު . ނިކަކޯޅި . ރަވާ . ބަނޑައިދޫ . ބަނޑުއޮއްޓުގަނޑު . ބަލިފައި . ބަލިފައިގައިހިފުން . ބިނބިފަޅީތަފާ . ބިންބިފޮޅި . ބިސްމި . ބޮނބިފަޅީތަފާ . ބޮއްފަނި . ބޮއްލޮއްލޯ . ކަންދެއްކުން . ކިރިއްސުން . ކުރެން . ކުޅިބޯކިބާ . ކޮޅުފައިލުން . ކޮކޯ . ކޮލުދަތް . އިރުތަ . އިޑިއައްޕަން . އޮޅުންސުވާލި . ވަން . ވަންޖެހުން . ވިދާހާ އެއްޗަކީ ރަނެއް ނޫނެވެ . ވެންބޮޅު . ވެންބޮޅޮ . މަހާކަލަމިންޖާ . މަތިއޮމާންކުރުން . މަތިމަތިން . މަލަމަތިރީތިކުރުން . މަލަރު . މަލަމަތި . މުރަކަކުރި . ފަންކާރޮށި . ފަންތޮށިބަޑި . ފަރާސަތުޢިލްމު . ފާބަތްފެން . ފާދަ . ފުށުން . ފުށް . ފުށްބިސް . ފުށްލާނާށި . ފުރަހަނި . ފުރޮޅިގެންދިއުން . ފުރޮޅުން . ފުއްޕި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ