...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށުވާ
ނ.
ފުރާ ދުއްވާ އެއްޗެހި ފަޅުގައި އަޅާއިރު އެއްގަމަށް ހިފާވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެއްވަލަކަށްހެދުން . ފަހުވާ . ފުށަތުވައު . ފުށަތުވާ . ތިލޯށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ