...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށްބަތް
ނ.
ހުންޏާއި ގޮދަން ފުށާ އެއްކޮށްގެން ކައްކާ އެއްޗެއް.
މިއީ ފުއް ފުކަށް ހުންނަގޮތަށް ކައްކާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިށިބަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ