...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށްބުރުފަންވަތް
ނ.
މަސް އޮޑި ފަހަރު އަލަށް ބާލާއިރު، ނުވަތަ މަސްވެރިކަމަށް ދެރަވީމާ އެހެލައިފައި ބާލާއިރު ފަންޑިތަ ހަދައިފައި އެލުވާ ފަންވަތެއް.
މިފަންޑިތަ ހަދަނީ ބޮންތި ފަންވަތެއްގައި ލިޔެ ވެސްނުލުން ކަޅިކޮށް ދުން ބުރުވައިފައި އެފަންވަތް ދޯނީގެ ކޮޅުފަސް ކޮޅު މައްޔަލުގެ ފުށް ބުރުގައި އެލުވައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ