...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށްކަފަ
ނ.
ފުށްކަފަގަހުގެ ތޮޅީގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ މަޑު އޮމާން އެއްޗެއް.
މިހުންނާނީ މަޑުމަޑު ކިސަޑު ކުލައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްކަފަ . ފުށްކަފަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ