...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށްކިބަ
ނ.
ބޮލުގެ ތަލައިގެ ފުރަގަހުން ފެށިގެން ފުށްކަނދުރާ އާއި ދެމެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިބަބޮލާ . މުދުނުވައި . ފުޓިކިބާ . ދަށްބޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ