...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށްކޮލި
ނ.
ކޮލީގެ ވިހަގަދަ ބާވަތެއް.
މިއީ ނަގޫފަތުގެ މަތީކައިރިފަށާއި ތިރީކައިރި ފަށްކަޅު، ހަންގަނޑުގައި ރާޅުކަމެއް ހުންނަ، އަނގައިގައި ވަރަށް ގަދަ ދަތްތަކެއް ހުންނަ، ދުނިޔޭގެ ހޫނު ހިސާބުތަކުގެ ތިލަފަޅުފަޅުގައި ދިރިއުޅޭ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ