...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށްވުން
މ.
(1) ލަކުޑިއާއި ކަރުދާސްފަދަ ތަކެތި މަޑުވެ ފުނޑުވާގޮތްވުން.
(2) އަލުވި، ކައްޓަލަ ފަދަ ތަކެތި މާބޮޑަށް މަޑުވުމުން އެތަކެއްޗާއި މެދު ބުނެ އުޅޭގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ