...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށްދީފައިދިއުން
މ.
(1) ކޮކާ އަތުގައި ޖެހުމާއިއެކު ނުހިފިދިއުން.
އޭރުހުންނާނީ ކޮކާލުގެ ފުށް އަތުގައި ހޭކިފައެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ޝަހްވާނީ އެދުމުގައި އަންހެނަކާ ބައްދަލުވާ އިރަށް ފިރިހެން މީހާގެ އެދުން ފުދުމުން ފިރިހެން މީހާ ދާދިއުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ